SITE SLOGAN

Tuesday, 17/05/2022

Cập nhật gần nhất:08:40:26 PM GMT

Bạn đang ở: Đào tạo ngoại ngữ Tiếng Anh Chuyện cười nước Anh: Return match

Chuyện cười nước Anh: Return match

"Hard luck, Jack", said the promoter as he looked down at the boxer, "but "'ve good news for you".

The boxer returned to his dressing-room looking pretty bad. He felt and looked all to pieces. He opened his eyes when the promoter approached.

"Hard luck, Jack", said the promoter as he looked down at the boxer, "but "'ve good news for you".

"Well, what's the good news?"

"I've been lucky enough to fix a return match for you."


Tin liên quan:
Tin mới hơn:

Thư viện Video

new_zealand_1 navitas_5 123 feature_kimono02 du_hoc_thuy_si_3 new_zealand_1


Thư viện ảnh

Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image

Từ điển trực tuyến


vdict
Từ điển trực tuyến Vdict


google
Từ điển trực tuyến Google.

Kết nối chúng tôi

Chia sẻ thông tin này cho bạn bè: