SITE SLOGAN

Tuesday, 26/10/2021

Cập nhật gần nhất:04:56:17 AM GMT

Bạn đang ở: Tin tức - sự kiện Học bổng Học bổng toàn phần Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Học bổng toàn phần Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Thời gian học tập hệ Cử nhân tại trường USTH là ba năm. Các ngành đào tạo của nhà trường gồm:
Công nghệ Sinh học – Dược học;

Khoa học Vật liệu – Công nghệ Nano;

Nước – Môi trường – Hải dương học;

Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

Năng lượng;

Hàng không – Không gian vũ trụ.

Nu_sinh_vien

Theo đó, các học bổng gồm toàn phần (tương đương 25 triệu đồng/năm/suất), miễn toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí ăn ở cho khoảng 10% thí sinh xuất sắc nhất.

Học bổng miễn giảm học phí (tương đương 15 triệu đồng/năm/học bổng), gồm miễn toàn bộ học phí dành cho khoảng 10% thí sinh xuất sắc tiếp theo và học bổng bán phần tương đương 25 -75% học phí tại trường.

Các suất học bổng này sẽ được cấp trong năm học đầu tiên và tiếp tục trong hai năm tiếp theo nếu đối tượng đảm bảo kết quả học tập tốt (điểm trung bình trên 15/20 hoặc nằm trong nhóm 20% đạt kết quả học tập tốt nhất.

Trường sẽ phỏng vấn và lựa chọn ứng viên xuất sắc nhất để trao học bổng.

Các chương trình giảng dạy và nghiên cứu tại trường sẽ bằng tiếng Anh, tham khảo chi tiết tại website của trường: http://www.usth.edu.vn.

Thư viện Video

new_zealand_1 navitas_5 123 feature_kimono02 du_hoc_thuy_si_3 new_zealand_1


Thư viện ảnh

Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image

Từ điển trực tuyến


vdict
Từ điển trực tuyến Vdict


google
Từ điển trực tuyến Google.

Kết nối chúng tôi

Chia sẻ thông tin này cho bạn bè: