nhân sự là nền tảng doanh nghiệp

Đội ngũ VietAnthico

Bà Trương Thúy Hiền

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên sáng lập Công ty

Thạc sĩ Triết học – Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva,

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Tổng hợp Hữu nghị LB Nga

Giám đốc Trung tâm Thương mại và Hợp tác quốc tế UDIC

 

Bà Trương Thúy Hiền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học và đào tạo nguồn nhân lực quốc tế. Bà đã gửi gần hai ngàn sinh viên, công nhân, thợ bậc cao, kỹ sư đi học tập và làm việc tại nước ngoài: Đài Loan, Ả Rập, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada… Với mục đích mang đến dịch vụ tư vấn du học tốt nhất cho khách hàng, bà Trương Thúy Hiền và các công sự đã thành lập Trung tâm Tư vấn Du học Việt An Thịnh, trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt An Thịnh.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

CEO, Thành viên sáng lập  

Cử nhân Tiếng Trung và Văn hóa Trung Quốc – Đại học Sư phạm Thái Nguyên,

Củ nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân,

 

Bà Nguyễn Thị Lan Anh có hơn 15 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực du học và cung cấp nguồn nhân lực quốc tế. Bà Nguyễn Thị Lan Anh đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Trung tâm Thương mại và Hợp tác quốc tế UDIC trong nhiều năm liên tục.

Bà Hoàng Thị Thơm

Chuyên gia tư vấn, Thành viên sáng lập 

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Bà Hoàng Thị Thơm có hơm 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn du học. Bà hoàng Thị Thơm giữ chức vụ Trưởng Phòng tư vấn Du học, Trung tâm Thương mại và Hợp tác quốc tế UDIC trong hơn 10 năm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Trưởng Phòng Tư vấn Du học

Thạc sĩ Khoa học Toán – Lý – Đại học Tổng hợp Matxcơva.

Cựu Giảng viên Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội,

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp có hơn 10 năm kinh nghiệp làm việc với sinh viên, với đối tác là doanh nghiệp và các trường đại học nước ngoài trong các dự án liên kết.

Bà Nguyễn Thiên Hương

Phó Trưởng Phòng Tư vấn Du học

Cử nhân Văn học Pháp – Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quan hệ quốc tế – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Cựu Trưởng Phòng Tư vấn và VISA, Công ty Tư vấn Du học thiên Minh

Bà Nguyễn Thiên Hương có hơn 10 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn du học và di trú.