Daily Archives: 23/08/2023

Gần 40% công ty ở Nhật Bản thuê lao động trên 70 tuổi

Tỷ lệ công ty tuyển dụng lao động trên 70 tuổi của Nhật tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, lên 39%. Nhật vốn quy định tuổi nghỉ hưu là 60, tuy nhiên, nước này sửa luật vào năm 2013, yêu cầu các công ty tiếp tục để nhân viên làm việc cho đến 65 […]