Videos

Nhật Bản bình thường hóa hoàn toàn các hoạt động kinh tế, xã hội

japan-mocuakt

Chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với 18 tỉnh, thành phố còn lại vào đúng thời hạn 21/3, đồng thời chuyển trọng tâm sang khôi phục kinh tế. Với quyết định này, toàn bộ 18 tỉnh, thành phố gồm có Hokkaido, Aomori, […]